ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Повідомлення про права

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо, що персональні дані про Вас стають частиною баз персональних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «Оттрі» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41385243), котре здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України і зареєстроване за адресою : 04050, М. Київ, вул. Глибочицька, 16, офіс 13 (далі - Компанія). Доступ до бази персональних даних ТОВ «Оттрі» має як Компанія, так і Підприємство (суб'єкт підприємницької діяльності) на web-сайті якого через Онлайн-сервіс «Оттрі» здійснюється підприємницька діяльність.

Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність їх обробки і зберігання для здійснення підприємницької діяльності Компанії за допомогою модуля бронювання, котрий розміщений на web-сайті Підприємства.

Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» наділяє правами, що дозволяють Вам:

 1. знати про місцезнаходження бази персональних даних Компанії, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження Компанії або розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 3. на доступ до Ваших персональних даних;
 4. отримувати, не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що Ваші персональні дані обробляються, а також отримувати зміст Ваших персональних даних;
 5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних Компанією, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;
 8. звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 10. вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

Вважаємо за необхідне повідомити Вам, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним органам або особам з підстав, передбачених законом, і / або в зв'язку з реалізацією прав і обов'язків у сфері відносин між нами або сферах інших відносин, що складаються відповідно до чинного законодавства і / або умовами договорів, укладених відповідно до закону, інших угод, і зокрема

Згода

Підписанням даної угоди Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі метою Товариству з обмеженою відповідальністю «Оттрі» (далі - Компанія).

До складу персональних даних, одержуваних при підписанні даного документа входять: прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти та інші дані.

Підписанням цього документа я підтверджую і гарантую, що: